Investicije
 
 
  Naslovna Investicije Investicije koje obezbeđuju siguran profit
 

Paulovnija fabrika kiseonika

Biljka paulovnija (lat. Paulownia Elongata) vodi poreklo iz jugoistočne Kine. Za 2 do 3 godine dostiže visinu od 10 do 12 metara. Za 6 godina dostigne debljinu prečnika 30 cm, a po jednoj biljci dostiže 1 m3 drveta. Podnosi temperaturu između -29 i +40 C.

Drvo je veoma lagano, svetle boje, ne savija se i ne lomi, veoma se brzo suši na spoljnoj tempetaturi i dobro se boji. Koristi se u avio industriji, brodogradnji, za izradu muzičkih instrumenata, proizvodnji furnira i dečijih igračaka. Drvo paulovnije energetski je jednako najboljem uglju. 1 kg suve mase drveta paulovnije daje 4.700 kilo kalorija, dok topole 700, a bukve, hrasta i sličnog tvrdog drveta do 2.600 kilo kalorija.

Lišće se koristi u farmaceutskoj industriji, dalje za silažu i ishranu stoke, jer ima 15% azota u sebi, lucerka ima (oko) 16%. Znači dobra je proteinska komponenta za ishranu životinja i veoma dobro služi za obogaćivanje zemljišta azotom u organskoj proizvodnji.

Cvetovi su ukras, dužine i do 60 cm sa lepim nijansama boja, koriste se u farmaceutkoj industriji, a i pčele ga rado posećuju.

Robusan (razgranat) koren dostiže do dubine i do 25 metara i pogodan je za sprečavanje erozije tla i odnošenje peska ili zemlje vetrom.

KJOTO program zaštite čovekove okoline svrstava paulovniju na prvo mesto među biljkama, kao rudnik kiseonika i čistač vazduha. Sve šumske biljke u procesu fotosinteze proizvode kiseonik i dobra su zaštita čovekovog življenja. Biljka paulovnija, zbog svoje konstitucije i lisne mase (listovi dostižu veličinu u prečniku i od 70 cm) vezivanjem 1grama ugljen dioksida CO2, oslobađa 0,75 grama kiseonika O2. Na primer 1 biljka paulovnije čije je stablo staro 4 godine svakog sata oslobodi 1,7 kg kiseonika, to je u stvari dovoljno kiseonika za 64 čoveka. To isto stablo preračunato na 1 hektar usvaja 4.500 kg CO2 godišnje, a istovremeno oslobodi 3.413 kg kiseonika. U šumi paulovnije  je utvrđjena količina lakog jonskog kiseonika  2.500 u cm3 vazduha, dok je u zatvorenoj prostoriji koja se ne provetrava svega 100 lakog jonskog kiseonika u cm3. Znači 25 puta ima vise u takvoj šumi lakog jonskog kiseonika u cm3.

Iznosimo podatke međunarodne organizacije za ekologiju USDOE NREL, koji su izračunali količinu štetnih gasova prilikom sagorevanja.

Štetne materije Paulovnija Ugalj Nafta
Sumpor oksid ( SO ) 0 1750 277
Ugljen monoksid ( CO ) 0 7 0
Metan ( CH4 ) 0 8 0
Ugljen dioksid( CO2 ) 187 550 775
Ostali gasovi 0 140 2800
 

Zbog svih navedenih osobina, Nemačka je svrstala paulovniju na prvo mesto rešavanja energetskog problema. Prema njihovoj koncepciji, do 2020. godine zatvorile bi se nuklearne elektrane i sada se pripremaju za energetski bilans, u koji je uvrštena paulovnija. Navodno, u Evropi zakupljuju površine na duži rok i u gustoj sadnji se forsira 1 biljka m2 što po 1 hektaru obezbedjuje masu (0,05 m3/biljka) u eksploataciji svake 3 godine seče, što iznosi 500 m3 mase ili energetski: 250 kg suve mase u m3 množeno sa 500 m3 dobijemo 125.000 kg suve mase po hektaru. 1 kg suve mase daje 4700 k.kalorija, množzimo sa 125.000 kg i dobijemo 5.875.000 k.kalorija po hektaru. Ako dalje uzmemo da 1 kg uglja ima 2700 k.kal. u ekvivalentu to iznosi 217.592 kg srednje kvalitetnog mrkog uglja. Znači 1 hektar zamenjuje 21,7 vagona mrkog uglja srednjeg kvaliteta.

Napred smo videli kolike štetne gasove oslobađa ugalj prilikom sagorevanja i činjenicu da isti ostavlja 27-35% šljake, a da drvo paulovnije ostavlja 3 - 5%. Ovim podatcima bi trebala da se pozabavi i država.
  Troškovi zasnivanja šume paulovnije
 
 
  na vrh strane  
  KASTOR doo AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINAMA
Matka Vukovića 2, sprat 1, 24000 Subotica, Serbia
tel : +381 24 553503, fax : +381 24 600536

email : info@kastorinvestments.rs